Wykrawanie otworów w denkach

Automatyczne urządzenie do wykrawania otworów w denkach i przegrodach tłumika dedykowanego (dokładne i powtarzalne – wg. zaprogramowanych parametrów dla współrzędnych ” x , y ” z dokładnością do 0,1 mm) co  ułatwia montaż sekcji wewnętrznej.

Urządzenie znacznie poprawia zdolności produkcyjne, gdyż eliminuje konieczność trasowania otworów od szablonu, a możliwość pomyłki jest marginalna , co w przypadku operacji manualnych było dużym problemem.

Wykonane w ten sposób otwory gwarantują wysoką jakość pozycji, co z kolei w połączeniu z wykonaną (w nowy sposób, techn. 1) rurką perforowaną  pozwala na wysoką jakość pasowania w montażu i łączenia zespołów poprzez krimpowanie (techn. 5)