O projekcie

„Badania nad opracowaniem nowych rozwiązań technicznych dla zastosowania w produkcji nowoczesnych tłumików i końcówek sportowych”

Projekt ma na celu przeprowadzenie sekwencji badań elementów składowych tłumików i końcówek tłumików oraz kompletnych tłumików, dążące do uzyskania nowej linii produktów o wyższej odporności korozyjnej, lżejszych i stawiających mniejsze opory w przepływie spalin. Jest to aktualnie zarysowana tendencja zmian w konstruowaniu pojazdów spalinowych mająca na celu ich odelżenie celem osiągnięcia lepszych parametrów pracy pojazdów przy jednoczesnym zmniejszaniu pojemności silnika lub też zastosowaniu napędów hybrydowych. Planowane działania pozwolą na uzyskanie konstrukcji układu wydechowego spełniającego te oczekiwania, ich zakres obejmie prace nad zmianą w produkcji rury perforowanej oraz poprawy geometrii rur giętych w tłumiku, tłoczenia i kształtowania blach na zimno oraz obróbki powierzchniowej stali nierdzewnych przez szlifowanie i polerowanie dla osiągnięcia wymaganych parametrów estetycznych przy zachowaniu poziomu antykorozyjności elementu ozdobnego w efekcie końcowym składowe pozwolą na stworzenie nowej konstrukcji tłumika spełniającego wymienione wyżej wymagania.

Numer projektu: POIR 01.02.00-00-0290/16

Wartość: 6 019 079,46 zł

Wartość dofinansowania: 3 009 539,77 zł