Spawanie płaszczy wzdłużne

Gniazda  do spawania wzdłużnego blach w pełni automatyczne, które pozwala na wykonanie spawania metodą TIG  blachy ukształtowanej (zwiniętej na urządzeniu do zwijania). Atutem automatyzacji procesu spawania jest powtarzalność procesu. Dotychczas palnik był prowadzony przez operatora, stąd przetop i ciągłość spoiny nie była właściwie gwarantowana. Elementy pospawane wg. nowej technologii wytwarzania przy zachowaniu  odpowiednich parametrów spawania są przystosowane do dalszej obróbki plastycznej tzn. można je kształtować