Powrót Serii Black Line

Dzięki zastrzykowi $$$ ze strony UE miło nam zakomunikować, że wznawiamy produkcję końcówek z serii Black Line. Musieliśmy mocno zmodyfikować naszą technologię i wprowadzić szereg istotnych zmian: wzmocniona powłoka, dodatkowy proces polimeryzacji.

aktualna oferta serii Black Line dostępna pod poniższym linkiem:
https://ulter.com.pl/pl/news/70

Niebawem więcej zmian!