Podsumowanie projektu wdrożenia nowych technologii do produkcji tłumików i ich komponentów


Celem projektu było opracowanie i wdrożenie nowych technologii do produkcji tłumików i ich komponentów, co będzie kontynuacją strategii firmy, a jest wynikiem zainteresowania klientów UE, kolejny kamień milowy to wprowadzenie do oferty tłumika, który będzie lżejszy, trwalszy a jego produkcja bazowała będzie na niższych kosztach produkcji w wyniku planowanych innowacji technologicznych
Rezultat:
Zmiana technologii w zakresie perforacji rur wewnętrznych tłumika
Nowe rozwiązania w zakresie tłoczenia i kształtowania blachy na zimno
Wdrożenie spawania wzdłużnego blachy, przeznaczonej na płaszcze
Zewnętrzne tłumika oraz końcówki wylotowe układu wydechowego
Montaż końcowy zastępujący spawanie procesem zaciskania komponentów tłumika

Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.06.2017 r.

Numer projektu: POIR 01.02.00-00-0290/16

Wartość: 6 019 079,46 zł

Wartość dofinansowania: 3 009 539,77 zł